Historie Kadova
 
      
                Krev tvoří asi 8% hmotnosti těla? Což činí kolem 4-6 litrů u dospělého člověka. Ženy mají méně krve než muži. Krev má barvu červenou. Její odstíny jsou v rozsahu od světle červené, když je okysličená až po tmavě červenou, když není.  Krev se skládá z plazmy a různých buněk, jako jsou červené krvinky, bílé krvinky a destičky.
                Krev se pohybuje v cévách a její oběh je zajišťován srdcem, svalovou pumpou. Proudí do plic pro okysličení a pak je cirkulována tělem přes tepny. Rozptyluje svůj obsažený kyslík přechodem přes tenké krevní cévy zvané kapiláry (vlásečnice). Pak se vrací do srdce žilami.
                Hlavní funkcí krve je dopravit do těla kyslík, který je důležitý pro život, dále jsou to cukry, tuky, bílkoviny, různé vitamíny a naopak odvádět např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou. Krev ale také transportuje mezi tkáně a orgány různé buňky a substance.
                Krev rozdělujeme na různé skupiny. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Krevní skupiny objevil Jan Jánský, který tak učinil roku 1907. Známe tedy 4 krevní skupiny: 0, A, B a AB. Tyto skupiny pak ještě rozdělujeme dle Rh faktoru. Což je velmi důležité, pro krevní transfúzi. Zvláštností je, že člověk s krví AB+ může obdržet krev jakéhokoliv dárce (tzv. univerzální příjemce krve) a naopak krev skupiny 0- může být darována všem ostatním příjemcům (tzv. univerzální dárce krve).
 
      
 

 

TOPlist