Co mají rosa a mlha společného?

Rosa je usazenina vodních kapek na předmětech blízko země nebo na zemi, se tvoří zpravidla večer a v noci za slabého větru nebo za bezvětří.

Mlha sestává z pevných a kapalných částic přítomných v atmosféře, na nichž se sráží vodní pára, a snižuje vodorovnou dohlednost při zemi pod 1 km. Vzniká nad povrchem, který vychladl vlivem nočního vyzařování, nebo když nad vychlazený povrch přiteče teplejší vzduch nebo když se zvětší vlhkost vzduchu vlivem deště nebo výparu z vodní hladiny.

Obě vznikají za situace, kdy je teplota vzduchu nižší než tzv. teplota rosného bodu. Když je vzduch chladnější, přijímá méně vodní páry. Při překročení určité mezní hodnoty se přebytečná vodní pára ve vzduchu začne srážet (kondenzovat) a vzniká rosa (na předmětech) nebo mlha (na částicích vznášejících se ve vzduchu).

Když je teplota země či povrchu předmětu záporná, může vodní pára přejít rovnou do pevného skupenství, tj. zmrznout, a vznikne jíní neboli šedivec. Má jemnou, ale dobře patrnou krystalickou strukturu.

Pokud není vzduch vodní parou nasycený a dohlednost je větší než 1 km, ale přesto zhoršená, mluvíme o kouřmu. Ačkoli s kouřem nemá nic společného:-)

A když je vzduch plný prachu, pylu apod., jedná se o zákal:-) Ten při vhodných podmínkách může přejít v kouřmo a posléze v mlhu.

TOPlist