Kadov 2022: Návrat do budoucnosti
Termín tábora: 17. - 30. 7. 2022
Letos budeme stavět stroj času!!!