Kadov 2021: Příběh kadovského rytíře

Přihláška ke stažení.

Přihlášku zašlete na adresu: 

Primo loco bambino, z.s.
Mgr. Jan Čipera
Nová Ves 142
373 15  Nová Ves

nebo naskenovanou na adresu: jancipe@gmail.com