Kadov 2021: Příběh kadovského rytíře

Termín tábora: 18. - 31. 7. 2021
Cena tábora:    4.500 Kč
Přihláška zde: Hurá na tábor
Přihlášku zašlete na adresu:
Primo loco bambino, z.s.
Mgr. Jan Čipera
Nová Ves 142
373 15 Nová Ves     
nebo elektronicky na: jancipe@gmail.com
Místo: Táborová základna Pod farou v Kadově u Blatné.

Ahoj kluci a holky, mámy a tátové,

      letošní tábor nás zavede do pradávné báje, kdy se v naší zemi vedl boj o českou korunu.
Na trůn byl tehdy v Čechách dosazen Jindřich Korutanský, ve Francii však vládl král Filip IV. Sličný. Tento král neměl  řád templářů v oblibě, ba naopak templáři pro něj znamenali nepříjemný trn v patě. S pomocí papeže Klementa V. se Filip od pátka 13. 10. 1307 (1. historicky opravdu nešťastný pátek třináctého)rozhodl s templáři skoncovat a tím začal rozsáhlý a nelítostný hon na tyto rytíře.

      V Čechách bylo také několik komend – skupin templářů. U nás taková honba na templáře jako v zahraničí nebyla, přesto se necítili v bezpečí. Právě tady začíná příběh našeho rytíře - chlapce pocházejícího z rodové linie templářských rytířů, kteří založili zámek (tehdy hrad) v Blatné. Ano, zámek v Blatné založili právě tito rytíři. Templáři dokonce v zámku ukryli velký poklad. Ale to je zase jiný příběh. Náš rytíř se vydal do Kadova, protože… A více neprozradím. Přesto vím, že si na své přijdou kluci i holky.

     Je nezbytně důležité, aby tam byli sličné dámy i statní rytíři. Příběh musí být jako živý, proto bychom se měli obléci dobově – maminky, nezapomeňte. :-) 

 

                                                                                                                                           Šána