Náš spolek přijímá i materiální podporu. Využití najdeme:

  • vybavení zájmových kroužků a letních táborů pro děti
  • ceny pro děti na táborech
  • podpora provozu činnosti spolku (klubovny, tábořiště, krátkodobé pronájmy učeben atd.)

Kontakt:
Mgr. Jan Čipera
Předseda organizace
tel.: 775 012 420
e-mail: jancipe@gmail.com