Rybářský kroužek ve školním roce 2022/2023 probíhat vždy v blocích (lokalita bude vždy upřesněna). Děti nepotřebují povolenku. Je vždy nutné chytat s odpovědnými vedoucími (Mgr. Jan Čipera a Bc. Petr Savula).

Děti se naučí nejen rybařit, ale také, jak šetrně zacházet s úlovkem a zároveň se vhodně chovat u vody. 

Cena kroužku je: 1000 Kč za školní rok.